życie wewnętrzne

Cykl malarski / 2018

Przedstawione w pracach monochromatyczne, girlandowe formy są jelitami tworzącymi zamknięty układ pokarmowy; jelita posiadają pozbawione powiek gałki oczne; oczy ciągle patrzą i dostarczają stałej treści do trawienia. Owym formom towarzyszą utrzymane na granicy czytelności teksty “zapożyczone” z podręczników dotyczących zdrowia psychicznego i rozwoju personalnego, które nierzadko posługując się językiem arbitralnej klasyfikacji i balansując na granicy nonsensu, starają się dostarczać proste odpowiedzi na egzystencjalne problemy, jakie przed współczesnym człowiekiem stawia późny kapitalizm. Gest zestawiania dwóch materii jest symbolicznym zespoleniem dwóch substancji: duchowo-psychologicznej oraz cielesno-fizjologicznej; zestawienie to przybiera jednak formę kloaki. Obrazom towarzyszą obiekty, które wyglądają jak fantazmagoryczne organizmy, które podobnie jak formy w obrazach, posiadają gałki oczne zamiast głów i jelita zamiast ciał.