ZEITGEIST – Projekt pomnika z ektoplazmy

makieta / 40 cm x 30 cm x 25 cm / 2019

Model fikcyjnego pomnika. Na wszystkich jego cokołach znajdują się nie spiżowe czy kamienne figury, a nieforemna ektoplazma, zdolna przybierać dowolne kształty. W zależności od dziejowego zapotrzebowania biomasa mogłaby samoczynnie przeobrażać swoją formę, bez konieczności wcześniejszej likwidacji jakichkolwiek jego elementów. W taki sposób mogłaby stawać się postacią ludzką lub zwierzęcą, żywą bądź umarłą a nawet być czystą abstrakcją; mogłaby być wyklętym, świętą, przeklętym, psem, papieżem, nieświętym, obeliskiem, delfinem, popiersiem, wieszczem, poetką lub anonimem etc. Zeitgeist czuje ducha epoki i zawsze trzyma rękę na pulsie. Żaden jego element nie musiałby być likwidowany, w razie koniczności zmiany upamiętnianej osoby.