XY: Nowa generacja polskiego i węgierskiego malarstwa

XY: NOWA GENERACJA POLSKIEGO I WĘGIERSKIEGO MALARSTWA

12.06 – 20.08.2017 r.

MODEM – Centrum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej, Debreczyn, Węgry

kuratorzy: Ábel  Kónya,  István  Eliás

Artystki i Artyści:  Antalaci,  Marta  Antoniak, Dániel Bajkó, Barta Bence, Kata Bereczki, Natalia Buchta, Monika Chlebek, Wiktor Dyndo,  Ákos Ezer, Ron Fischer, Patr ícia  Jagicza,  Karolina Jabłońska, Gergely Kósa, Juliusz  Kosin, Kata  Könyv,   Ágnes Kupeczik,  Tomasz  Kręcicki,  Kamil  Kukla, Agata Kus, Monika Mysiak, Naomil Devil, Orr Máté , Krzysztof Piętka,  Olga Pawłowska, Cyryl Polaczek, Noémi Rácz, Justyna Smoleń, Paulina Stasik, Łukasz  Stokłosa, Róbert Sűtö, Radek Szlęzak, Szolnoki Szabloc, Wojciech Szybist, Nóra Teplán,  Ágnes Verebics, Agnieszka Wielewska

fotografie: Zsolt CZEGLÉDI, Archiwum MODEM (2017)

Pokolenie Y, wychowane w ustroju demokratycznym i w świecie bez żelaznej kurtyny, początkową fazę swojej kariery artystycznej mogło realizować w zjednoczonej Europie, na zupełnie innych zasadach rynkowych i społecznych niż ich starsi koledzy. Przed zmianą ustroju krajów byłego bloku wschodniego obieg informacji i inspirowania się w dziedzinach sztuki był żywym i podstawowym elementem życia kulturalnego i społecznego. Było to szczególnie charakterystyczne zjawisko w relacjach między Polską a Węgrami. W ostatnich dekadach kierunek północ-południe w wymianie artystycznej znacząco osłabł. Wymownym symbolem tego zjawiska może być zlikwidowanie legendarnego pociągu Express Cracovia na trasie kolejowej Budapeszt – Koszyce – Kraków. Obecnie uwaga sceny artystycznej zdecydowanie kieruje się na zachód. Nietypowa pod tym względem wystawa w Modemie ma na celu wypełnienie tej próżni przez pokazywanie stanowisk artystycznych w sztuce najmłodszego (jeżeli chodzi o okres świadomej i profesjonalnej pracy twórczej) pokolenia, z dwóch różnych, aczkolwiek niezwykle blisko ze sobą historycznie i kulturowo związanych krajów. Dzisiejsi dwudziesto- i trzydziestoletni młodzi ludzie uznają świat digitalny za naturalny, nowoczesne sprzęty i technologie są podstawowym elementem ich codzienności. Na wystawie w Modemie komunikują się jednak z widzami przez medium, które nie tylko można uznać za mocno tradycjonalne, ale którego koniec niejednokrotnie już ogłaszano. Malarstwo sztalugowe w dzisiejszych czasach mimo wszystko przeżywa kolejną fazę swojego odrodzenia. Wystawa prezentuje, w jaki sposób młodzi artyści wykorzystują zalety tej klasycznej techniki. Przedstawia, jakie tematy poruszają, na jaką formę malarską się decydują i w jaki sposób starają się rozszerzyć jej granic, jakie są ich propozycje co do rozwiązania treści, formy i materii malarskiej.