Klub Guinea Pig

zbiór prac wykonanych w różnych technikach / 2017

Klub Guine Pig to zestaw prac, na który składają się obrazy malarskie, obiekty, kolaże oraz film. Bohaterami cyklu są byli piloci alianckich myśliwców z okresu II wojny światowej, którzy będąc ofiarami katastrof lotniczych doznali poważnych deformacji twarzy. Wszyscy oni przeszli eksperymentalne operacje, które przyczyniły się do rozwoju chirurgii plastycznej. Przedstawione w pracach okaleczone twarze spotykają się z dekonstrukcją kubistyczną Rzecz traktuje o formie, jej utracie oraz procesach naprawy i rekonstrukcji. Humor i komizm splatają się tutaj z uczuciem awersji i niepokojem.


(piloci) Byli ofiarami katastrof lotniczych, które spowodowały masakryczne deformacje ich twarzy. Wszyscy przeszli operacje plastyczne, jednak niedoskonała technologia lat 40. XX wieku spowodowała, że ich aparycja sytuowała się między całkiem ludzką, a wyglądem tworu doktora Frankensteina. Nie stracili mimo wszystko poczucia humoru i założyli klub Świnek Morskich, czyli po polsku – Królików Doświadczalnych. Gdyby wydarzyło się to 30 lat później, być możne nazwali by się mieszkańcami doliny niesamowitości. (…) Prace (..) prezentują kilka różnych wariacji na temat ludzkich wizerunków, pytając o powody i skalę deformacji, którym poddaje je sztuka.

z tekstu kuratorskiego Łukasza Białkowskiego do wystawy The Uncanny Valley