Dolina niesamowitości

2017

Zbiór prac malarskich oraz kolaży na papierze, który odnosi się do kwestii stwarzania mimetycznych
obrazów, ich animizacyjnego traktowania oraz politycznego charakteru ich
doświadczania.
Niesamowici są np. superbohaterowie z marvelowskich komiksów. Z kolei bohaterami
na obrazach stają się roboty, owca Dolly, czy też ikonoklaści niszczący uznane przez
nich za obrazoburcze figury. Są to wszystko wizerunki, w równym stopniu, co komiksowi
herosi, „niesamowite” – obrazy budzące zdumienie, a czasem grozę.
Niesamowite jest to, co tajemnicze i niepokojące, ale zarazem przywodzące na myśl
to, co znane – tak jak wspomniana owca-klon globalna ikona inżynierii genetycznej
i jednocześnie obraz doskonałej formy mimetycznej, stworzonej jako wierna i żywa kopia
innego żywego organizmu… albo automaty, które celowo upodabniana są do ludzkich
figur (co prawda ich forma prawdopodobnie nigdy nie będzie idealnie i nieodróżnialnie
powtarzać ludzkiej fizjonomii, ale ich efektywność w pracy już teraz daleko przekracza
ludzkie możliwości… nie bez konsekwencji dla ludzkiej pracy). Tak więc pojawiające się
tutaj obrazy są obrazami, które jeżeli nie spotykały się z – czasem destrukcyjną dla nich
samych – niezgodą, to na pewno wywoływały (i ciągle wywołują) szerokie dyskusje, co
do swego statusu w ludzkim świecie.