Gypsum Flesh Story

GYPSUM FLESH STORY

Galeria ASP Kraków

20.01 – 21.03.2023 r.

Artystki i artyści: Marta Antoniak, Olaf Brzeski, Rafał Dominik, Bartek Górny, Ksenia Gryckiewicz, Krzysztof Grzybacz, Agata Jarosławiec, Julia Kowalska, Grzegorz Kumorek, Nadia Markiewicz, Gizela Mickiewicz, Tomasz Mróz, Dominika Olszowy, Zofia Pałucha, Andrzej Pawłowski, Dominik Ritszel, Paulina Stasik, Radek Szlęzak, Bartek Węgrzyn, Jan Eustachy Wolski, Kuba Woynarowski, Andrzej Wróblewski.

A także prace z kolekcji Muzeum ASP w Krakowie: Władysław Maślakiewicz, Stanisław Popławski, Saturnin Świerzyński, Andrzej Wróblewski.

Kurator: Filip Rybkowski

Dokumentacja: Filip Rybkowski

Wyobrażenie ludzkiego ciała, jego obraz i reprezentacje przez tysiąclecia ulegały społecznym i kulturowym przemianom. Ciało było oglądane z różnych perspektyw; badane, czczone, podziwiane, było obiektem pożądania, poddawane opresji i dyscyplinowane na rozmaite sposoby.

Snuta wobec tytułowych pojęć OPOWIEŚĆ będzie próbą przyjrzenia się współczesnym zjawiskom z obszaru sztuk wizualnych dla których ciało i jego reprezentacje nie tyle są tematem, co raczej przestrzenią namysłu nad tą specyficzną obsesją naszego gatunku, aby tworzyć wciąż to nowe repliki, odciski i wizerunki ciał. Wystawa prezentować będzie dzieła obierające różnorodne perspektywy na cielesność, fizyczność i figurę człowieka.

Prace artystów i artystek zaproszonych do wystawy „Gypsum Flesh Story” w Galerii ASP zaaranżowane będą wobec  wybranych odlewów antycznych rzeźb (z kolekcji Muzeum ASP w Krakowie). Odlewy które przez długie lata funkcjonowania uczelni artystycznych służyły za pomoce dydaktyczne w nauce rysunku, poprzedzające możliwość pracy z żywym modelem (wciąż sprowadzanym do roli rekwizytu) wpisane zostaną w inną opowieść. Opowieść o ciele które odczuwa, walczy o swoją podmiotowość i choć poddawane jest rozlicznym rygorom potrafi kształtować rzeczywistość.

Filip Rybkowski