Żarłoczne oko

obiekt / 82 × 82 × 33 cm / 2018

Christopher P. Cranch w latach 30. dziewiętnastego wieku stworzył karykaturę poety i filozofa transcendentalisty Ralpha Waldo Emersona. Rysunek przedstawiał myśliciela jako postać składającą się z wielkiej gałki ocznej z wydłużonymi nogami, przyodzianej we frak i kapelusz, która stoi na wzgórzu, wpatrzona w dal. Karykatura miała ukazywać relację widzenia i wiedzy oraz scalanie się oka i umysłu uczonego w procesie kontemplacji natury. Odniosłem się do niej tworząc rzeźbę pt. Żarłoczne oko. Jej sens lokuje się jednak na antypodach koncepcji karykatury Crancha. Rzeźba przedstawia równie groteskowe monstrum; jego cielesna powłoka składa się z tylko dwóch organów: oka i jelita. To bezmyślny i usamodzielniony organizm posiadający układ odbiorczo-trawienny, który trawi wizualność w dobie obrazowej nadprodukcji; jest konsumentem konsumującym kanałem wzrokowym

Christopher P. Cranch, Transparent eyeball, 1836-1838