Wywrót

makieta / / 110 x 100 x 57 cm / 2020

Wątek [demontażu pomnika jako nośnika treści ideologicznych] przepracowuje Radek Szlęzak, odwołując się do losów pomnika na placu Sejmu Śląskiego. Zasiedlony przez biomasę cokół odzwierciedla niekończący się proces krystalizowania się nowego porządku władzy. Zmutowana forma obraca się powoli na cokole. Jej kształt wydaje się zatrzymany w momencie przemiany, jakby zaistniał błąd systemu i materia zaczęła przybierać różne formy naraz, uwalniając się spod jarzma jednej wizji.

Marta Lisok – z tekstu kuratorskiego do wystawy “Demontaż”