Powidoki

Cykl rysunkowy / 2019

Zbiór liczy 14 rysunków formatu A4 . Pojawiające się w nich formy odnoszą się do rzeźb, które funkcjonują, bądź do niedawna funkcjonowały w Polsce. Są to m.in. pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej w Dubiczach Cerkiewnych, pomnik Braterstwa wspólnych walk o wyzwolenie Puław czy pomnik Karola Świerczewskiego „Waltera” w Jabłonkach. Nie chodzi tutaj jednak tylko o pomniki socrealistyczne, w skład zbioru wchodzą również prace z figurami nawiązującymi m.in. do Tęczy Julity Wójcik czy zlikwidowanego pomnika Prałata Jankowskiego z Gdańska. Rysunki reprezentują obrazy, których historyczny termin ważności w przestrzeni publicznej przeminął; wszystkie te rzeźby zostały usunięte z pola ekspozycji i aktualnie istnieją wyłącznie w formie fotograficznego zapisu.
Tytuł zbioru odnosi się do prac Władysława Strzemińskiego; również ich stylistyka, która ma charakter ciekłego, sylwetowego zapisu, nawiązuje do form znanych z twórczości autora Teorii widzenia.