NIE PYTAJ

Praca wykonana wspólnie z Mikołajem Szpaczyńskim

instalacja audio-wizualna / 350 cm x 230 cm x 230 cm / 2018

Praca Nie pytaj jest instalacją nawiązującą do figury chochoła. W jego środku został zainstalowany stroboskop oraz głośniki, z których dobiega oniryczna, transowa muzyka. Widz zachęcany jest do wejścia do środka. Instalacja koresponduje z motywami tańca obecnymi w rozmaitych tekstach polskiej kultury. Na ogół ujawniają się w nich symboliczne treści odzwierciedlające różnorodne stany narodowego Ducha: tańczą w Dziadach, tańczą w Salcie, tańczą w Tangu. Jednym z najbardziej oczywistych odniesień jest rzecz jasna motyw tańca chocholego, który z jednej strony może symbolizować zbiorowe popadanie w stan obłąkańczego odrętwienia lub wegetacji wynikającej z niemocy
i ciężaru tradycji, ale z drugiej strony może zwiastować przebudzenie. W tym przypadku chochoł jest techno-namiotem. Otwartym pozostaje pytanie, czy przebywanie w środku należy traktować jako symptom powodowanej znużeniem i bezsilnością ucieczki od panującej rzeczywistości, czy raczej może być ono potraktowane jako gest uczestnictwa w totemicznym rytuale poprzedzającym twórcze rozbudzenie.